ატლასპროფილაქს-პროცედურა

ატლასის მდებარეობის შეცვლის ეფექტური აღმფხვრა ხდება ატლასპროფიაქს-პროცედურით. ეს არის ვიბრომასაჟის ერთჯერადი სეანსი, რომელიც კეთდება კისრის არეში, კერძოდ, კეფის ქვემოთ. მეთოდი და აპარატი, რომლითაც კეთდება ეს პროცედურა, დაპატენტებულია შვეიცარიაში და მათი გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ შვეიცარიის ატლასპროფილაქს-აკადემიის სპეციალური ნებართვით.

ატლას-სპეციალისტის მომზადება ხდება შვეიცარიის ატლასპროფილაქს აკადემიის მიერ. მას ეძლევა ატლასპროფილაქს აკადემიის დიპლომი და აპარატი. ის შეყვანილია ასევე ატლას-სპეციალისტების ოფიციალურ ნუსხაში. ასევე, ყველა მოქმედი სპეციალისტი გადის ყოველწლიურ კვალიფიკაციის კონტროლს ატლასპროფილაქს აკადემიაში.

ყურადღება!!!

პირველი მალის გასწორება შეუძლებელია ჩვეულებრივი მასაჟით, მანუალური თერაპიით, ოსტეოპათიური პროცედურებით ან სხვა საშუალებებით. ეს შესაძლებელია მხოლოდ ატლასპროფილაქს-პროცედურით, რომელსაც ატარებს მხოლოდ დიპლომირებული ატლას-სპეციალისტი!

TOP